All Gsws Mobile Apps

All Gsws Mobile Apps

గ్రామా వార్డు వాలంటీర్స్  కి  సంభందించిన ప్రతి  లేటెస్ట్ అప్లికేషన్ లు  కింద ఇవ్వడం  జరిగింది  

Ysr Aarogyasri App version : 1.1.4
Grama ward Vol App version : 7.1.7v
Ayushman Bharat App version : 2.0
Beneficiary Outreach version : 20.4
Pension Kanuka App version : 3.0
Rbis Pension App version : 2.9.6
Gsws Facial Attendance App version : 2.1.8
Aepds App version : 6.8
Apshcl (House) App version : 1.6
Ysr Bima Renewal App version : 6.4
Pura Seva (old) App version : 1.02

Rd Apps

APCL FM220 App version : 2.0.5
Mantra RD Service App version : 1.0.8
Aratek A600 RD App version : 1.0.5
Integra Irish RD App version : 1.0.1
Aadhaar Face RD App version : 0.7.43
Aadhaar Face new RD App version : 1.0.0

Wwds Wea Apps

Citizen Outreach App version : 3.5
Gsws Consist App version : 9.3.3
Bima Happy Expen App version : 8.9.1
Bima eKYC Wea App version : 1.1.0
IMMS WEA APP version : 1.7.4
All Employees Imp Apps
Nidhi version : 2.7
Citizen Outreach App version : 3.6
ANM HEALTH App version : 18.7
Jkc-Secretariat staff version : 1.1.1

WhatsApp GroupJoin Now

ఈ పేజీలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన యాప్స్ అయితే అప్డేట్  జరుగుతుందిఈ పేజీలో ఎప్పటికప్పుడు  లేటెస్ట్ యాప్స్  అన్ని కూడా అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుందిఈ పేజీలో అన్నీ కూడా వాలంటీర్స్ కి  సంబంధించిన యాప్స్ మరియు   మొత్తం అన్నీ కూడా ఉండడం

 ప్రధాన ఎజెండాగా ప్రజలకి,  ఎంతో ప్రభుత్వానికి మధ్య ఉన్న దూరాన్ని తగ్గించిప్రజల వద్దకే నేరుగా సేవలందించేందుకు  మంచి ఏర్పాటయిన సచివాలయ  గ్రామ వార్డు వాలంటీర్ల పాత్ర చాలా ఈ వ్యవస్థలో  ముఖ్యం  కీలకమైంది.

వార్డు సచివాలయాల  ద్వారా లేదు  వందల నలబై మూడు  కన్నా ఎక్కువ సేవలను వాలంటీర్ల ద్వారా ప్రజలకి నిత్యం  అందజేస్తున్నారు,మరియు ప్రజల జీవనాధారం మెరుగుపడే విధంగా నవరత్నాల  ద్వారా  ప్రతి  ఒక్కరికి అనేక సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నారు.

 

 

సచివాలయంలో అందిస్తున్న సేవలు ఎంతో ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మొత్తం  సంక్షేమ పథకాలు యొక్క ఆవశ్యకతను అందరూ  ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో వాలంటీర్స్ కి ఈ  ఇందులో భాగంగా సచివాలయం సిబ్బంది గ్రామ వార్డు వాలంటరీస్ అందరూ తమ మ్యాప్ చేసుకున్న  ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ సచివాలయంలో అందిస్తున్న  గొప్ప సేవలు మరియు  సగటు సంక్షేమ పథకాల గురించి అవగాహన కల్పించును 

 

వాలంటీర్స్  అందరూ కూడా రోజు  ఈ పేజ్ చేసుకోవడం ద్వారా మీరు ఎటువంటి యాప్ కి సంబందించిన అప్డేట్  ని  తొందరగా కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారుఈ పేజీ లో ఉన్న ప్రతి  యాప్స్ అన్ని కూడా చాల  వాలంటీర్స్ కి బాగా ఉపయోగపడే యాప్స్ ఉన్నాయి  ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే ప్రతి ఒక్క యాప్ లో కుడా  వాలంటీర్  అనే వారు కచ్చితంగా సర్వే చేయాల్సి ఉంటుందిఈ పేజీ లో ఉన్న యాప్స్ అన్ని కూడా వాలంటీర్స్ కి బాగా ఉపయోగపడే యాప్స్ ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే ప్రతి ఒక్క యాప్ లో కుడా  వాలంటీర్   తాను  అనే వారు కచ్చితంగా సర్వే చేయాల్సి ఉంటుంది. లేబుల్ ఫై  క్లిక్ చేయగానే మీకు   కావలసిన యాప్   స్టార్ట్ అవుతుంది